ورود

درباره ما

مأموريت:

  • ارائه خدمات ويژه به جامعه محترم ورزشکاران وپيشکسوتان ورزشي و مديران و پرسنل محترم وزارت ورزش و ساير فدراسيون ها و نهادها و ارگانهاي وابسته در امر ورزش
  • ارائه خدمات ليزينگ از طريق ايجاد تسهيلات ويژه جهت ساير سازمانها و نهادها و ارگان‌ها و...
  • دسترسي سريع وآسان مشتريان به تسهيلات مناسب در جهت خريد و استفاده از کالاهاي سرمايه اي و با دوام
  • جلب رضايت و تلاش در افزايش سطح رضايت مندي مشتريان
  • ايجاد ارتباط بين توليد و مصرف کننده نهايي با اعطاي تسهيلات آسان