ورود

درباره ما

برخي از خدمات قابل ارائه در قالب واسپاري( ليزينگ):

  • ليزينگ خودروهاي سبک و نيمه سنگين از محصولات توليد داخلي و يا وارداتي
  • ليزينگ تجهيزات ورزشي حرفه اي و نيمه حرفه اي جهت مجموعه هاي ورزشي ، فدراسيون ها ، سالن هاي ورزشي دولتي و خصوصي
  • ليزينگ ساخت و راه اندازي اماکن ورزشي کوچک
  • خريد و واردات تجهيزات و محصولات ورزشي و فروش بصورت نقد و يا واگذاري آن بصورت اقساطي به مشتريان
  • ليزينگ خدمات توريستي و مسافرتي داخل و يا خارج از کشور به مجموعه محترم وزارت ورزش ، فدراسيون ها و ساير سازمان هاي ورزشي وابسته
  • ليزينگ ساير خدمات بيمه اي ( خودرو ، اماکن ورزشي ، اشخاص ، درماني و ساير خدمات بيمه اي)
  • ليزينگ ماشين آلات مورد نياز اماکن ورزشي