ورود

درباره ما

تاريخچه فعاليت شرکت:

شركت ليزينگ قهرمانان ورزشي کشور (سهامي خاص) درتاريخ 12 آذر 1383 تأسيس و تحت شماره 235793 و شناسه ملي 10102767290 اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري به ثبت رسيده است و همچنين اين شرکت داراي مجوز فعاليت به شماره 99586 صادره از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.