ورود

درباره ما

موضوع فعاليت شرکت:

خريد انواع کالا و اموال منقول (مطابق بند الف و ب ماده 5 دستورالعمل تاسيس ، فعاليت و نظارت بر شرکت هاي ليزينگ مصوب 1368/04/16 شوراي پول واعتبار )و واگذاري آنها به متقاضيان که شامل موارد زير مي‌باشد:

  • تجهيزات و لوازم و البسه ورزشي
  • تجهيز اماکن ورزشي
  • خودرو هاي سواري سبک و سنگين
  • ماشين‌آلات مورد نياز کارخانجات
  • لوازم خانگی بادوام و تجهیزات رایانه ای